Meltdown ja Spectre -haavoittuvuuksien korjaaminen

Meltdown- ja Spectre ovat hyökkäyksiä, jotka hyväksikäyttävät prosessoreiden tapaa ennakoida käskyjen suoritusta. Hyökkäysten avulla voidaan ohittaa prosessoreiden muistinsuojauksia. Haavoittuvuudet vaikuttavat erityisesti palvelinympäristöihin, joissa on useita käyttäjiä. Niissä käyttäjä voi saada haltuunsa toisten käyttäjien luottamuksellisia tietoja.

Lue lisää

Mikä WordPress?

Näin internetin valtakaudella tulee usein vastaan lyhenne ”WP” tai sana ”WordPress” yrityksien kotisivuihin liittyvissä yhteyksissä. Useimmille IT-alalla työskenteleville nämä käsitteet saattavat olla hyvinkin tuttuja, mutta osalle vielä aivan uusia.

WordPress on maailman suosituin avoimen lähdekoodin sisällönhallintajärjestelmä eli eräänlainen muokattava valmispohja kotisivuille. WordPressin tekee suosituksi muun muassa helppo asennettavuus, muokattavuus, maksuttomuus, monipuolisuus sekä yksinkertaisuus.

Jotta käyttäjä saa tuotettua WordPressiin mieleistään sisältöä, ei tarvitse olla tietotekniikkavelho. Sisällönhallinta ja sisällöntuotto tapahtuvat selaimessa graafisen käyttöliittymän avulla, joten se sopii myös teknisesti taitamattomille henkilöille. WordPressin monipuolisuudesta ja muokattavuudesta kertoo se, että WordPressiä käytetään ympäri maailmaa hyvin monenlaisten nettisivujen tekoon, kuten blogisivuksi, verkkokaupaksi, verkkoportfolioksi, yrityksen kotisivuksi sekä yksinkertaiseksi esittelysivuksi.

W3Techs Web Technology Surveys -järjestön heinäkuussa 2017 tekemän tutkimuksen mukaan 28.4% maailman nettisivuista on tehty WordPressillä, joka kertoo siitä, kuinka suosittu julkaisujärjestelmä on kyseessä. WordPress on avoimen lähdekoodin ohjelmisto, joka on ohjelmoitu PHP-ohjelmointikielellä ja pääasiassa käyttää tietokantoina MySQL-tietokantoja. Teknisen toteutuksensa ansiosta WordPress sopii erinomaisesti esimerkiksi Neutechin webhotelleihin nBasic+, nPremium tai nWeb.

Julkaisemme syksyn aikana blogissamme kolmiosaisen sarjan WordPressin asennuksesta, joka esittelee kolme erilaista tapaa asentaa WordPress. Blogisarjamme auttaa niin teknisiä kuin teknisesti kokemattomiakin tietokonetouhuajia ja kertoo erilaisista tavoista asentaa WordPress. Luvassa on postaukset WordPressin asennuksesta SSH-yhteyden yli, FTP-ohjelmalla sekä myös meidän webhotelleista löytyvällä Installatron-asennusohjelmalla. Stay tuned!

Neutech yhdisti voimansa Planeetan kanssa

Planeetta Internet Oy ja K & T Neutech Oy ovat sopineet liiketoimintakaupasta, jossa Neutechin henkilökunta, webhotellitoiminta ja asiakkuudet liittyvät osaksi Planeettaa. Yhdistymisen myötä Planeetta ja Neutech muodostavat suurimman kotimaisessa omistuksessa olevan webhotellipalveluntarjoajan Suomessa. Toimiala on keskittynyt voimakkaasti tänä vuonna ja yritysostojen tekeminen kuuluu Planeetankin kasvustrategiaan.

Planeetalla on yhdistymisen jälkeen ylläpidossa lähes 30 000 verkkotunnusta ja yli 15 000 asiakasta. Neutech-kauppa on jatkoa Planeetan kasvustrategialle, johon lukeutuu myös Neobitin ja Foral Designin webhotelli-liiketoimintojen ostaminen viimeisen vuoden aikana. Yrityskauppojen ja liiketoiminnan voimakkaan kasvun myötä yrityksen liikevaihdon odotetaan liki kaksinkertaistuvan lähes 5 miljoonaan euroon.

”Neutechin asiantuntijat vahvistavat Planeetan pilvipalvelutiimiä, joka suorittaa asiakkaidemme verkkopalveluiden jatkuvaa ylläpitoa. Ylläpitopalveluiden kysyntä kasvaa jatkuvasti liiketoimintojen digitalisoituessa ja siirtyessä kohti pilveä. Erityisesti asiakkaiden korkea asiakastyytyväisyys vakuutti meidät Neutechin osaamisesta.

Planeetan strategiana on jatkossakin löytää osaajia yritysjärjestelyjen kautta, koska alaamme vaivaa krooninen työvoimapula. Aiemmin kovin pirstaloitunut toimialamme tulee viimein normalisoitumaan isompiin yksiköihin muutaman seuraavan vuoden aikana.”, toteaa Planeetta Internetin toimitusjohtaja Lauri Kasti.

Digitalisaation ja pilvipalvelujen kehittymisen myötä toimialan yrityksiltä edellytetään entistä korkeatasoisimpia palveluita, joiden tuottaminen vaatii suurempia yksikkökokoja sekä riittävästi ammattitaitoista henkilökuntaa. Webhotellitoimiala onkin konsolidoitunut voimakkaasti tänä vuonna. Suurimmaksi palveluntarjoajaksi Suomessa nousi keväällä ruotsalainen teleoperaattori Telia ostettuaan Nebulan, joka oli aiempi kotimainen markkinajohtaja. Tätä ennen Nebula oli ostanut muun muassa Sigmaticin sekä muita pienempiä kotimaisia toimijoita.

Planeetta Internet Oy on vuonna 2002 perustettu toimivan johdon omistuksessa oleva kotimainen webhosting-palveluntarjoaja. Planeetta myy pienille ja keskisuurille yrityksille verkkotunnuksia sekä niihin liittyviä helppokäyttöisiä palveluja kuten webhotellit, kotisivut, sähköposti ja palvelimet. Vuonna 2016 yrityksen liikevaihto oli 2,6 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa oli 15 henkilöä.

K & T Neutech Oy on perustettu vuonna 1997 ja se onkin yksi vanhimmista webhotellipalveluja tarjoavista yrityksistä Suomessa. Neutechilla on ylläpidossaan lähes 8 000 verkkotunnusta ja 4 000 asiakkuutta. Vuonna 2016 yrityksen liikevaihto oli 735 000 euroa ja se työllisti kuusi IT-asiantuntijaa.

DNS eli Domain Name System

Usealle asiakkaalle on saattanut tulla webhotellin käytössä vastaan termit DNS, DNS-tietue tai DNS-muutos. Joillekin termit saattavat olla tuttuja kuin omat taskut, toisille puolestaan termit saattavat olla täysin tuntemattomia. Merkkijono ”@    A   3600    94.199.60.207” saattaa näyttää todella monimutkaiselta ja käsittämättömältä. Mistä oikein on kyse?

Loppujen lopuksi kyse ei ole mistään erityisen monimutkaisesta asiasta. DNS on lyhenne sanoista Domain Name System, tuttavallisemmin nimipalvelut. Tällä tarkoitetaan verkossa, usein julkisessa internetissä, toimivaa palvelua, jolla saadaan ohjattua verkkotunnus esimerkiksi neutech.fi johonkin tiettyyn IP-osoitteeseen. Verkkotunnus voidaan tarvittaessa myös ohjata toiseen verkkotunnukseen tai palvelimen nimeen. Mikäli nimipalveluita ei olisi, nettisivulle ei pystyisi siirtymään kirjoittamalla selaimen osoitekenttään www.neutech.fi, vaan selaimen osoitekenttään pitäisi kirjoittaa esimerkiksi 94.199.56.10 tai jopa 94.199.56.10:80. Nimipalvelut siis helpottavat internetissä liikkumista ja sähköpostien käyttöä, sillä kirjaimista ja muista merkkijonoista muodostuva sana tai sanayhdistelmä on helpommin muistettavissa kuin pitkä numerosarja. Nimipalvelut toimivat siten, että verkkotunnuksen nimipalveluhallinnassa on olemassa lista sääntöjä, eli DNS-tietueita, joilla voidaan määritellä, miten verkkotunnukseen kohdistuva kotisivu- tai sähköpostiliikenne ohjataan eteenpäin.

DNS-tietueiden rakenne on yleensä neliosainen. Ensimmäinen osa eli nimi kertoo sen, minkä alidomain/aliverkkotunnus halutaan ohjata. Seuraava osa eli tyyppi kertoo sen, minkälaista liikennettä halutaan ohjata. Kolmas osa eli TTL kertoo sekunneissa sen, kuinka usein tietuetta haetaan nimipalveluista. Viimeinen osa eli host/osoite kertoo sen, mihin aliverkkotunnus halutaan ohjata. Alla muutama esimerkki tietueista, joissa verkkotunnuksena toimii hypoteettisesti esimerkki.fi:

 

www   A   3600   94.199.60.207
@   A   3600   94.199.60.207
kauppa   A   3600   94.199.60.207

Kyseinen tietue ohjaa www.esimerkki.fi nimen IP-osoitteeseen 94.199.60.207. Kyselyä haetaan tässä tapauksessa nimipalveluista tunnin välein. @-nimi tarkoittaa pelkkää verkkotunnusta, eli tässä tapauksessa esimerkki.fi. Kauppa-alidomainilla ohjattava osoite on puolestaan muotoa kauppa.esimerkki.fi. A-tietueita käytetään kotisivuliikenteen ohjaamiseen johonkin tiettyyn IP-osoitteeseen.

 

kauppa   CNAME   3600   www.esimerkkiverkkokauppa.fi

Tässä tapauksessa kauppa.esimerkki.fi alidomain ohjataan osoitteeseen www.esimerkkiverkkokauppa.fi. CNAME-tietueessa ohjauksen voi tehdä ainoastaan johonkin tiettyyn domainiin tai alidomainiin, ei IP-osoitteeseen.

 

@  MX  10  3600  mail.esimerkki.fi

MX-tietuetta käytettään sähköpostin ohjaukseen. Tässä tapauksessa kaikki domainin sähköpostit ohjataan osoitteeseen mail.esimerkki.fi. MX-tietue on viisiosainen. Ero A-tietueeseen ja CNAME-tietueeseen on MX-tietueen kolmas osa, joka kertoo missä järjestyksessä sähköpostipalvelimiin otettaan yhteyttä. Tässä esimerkissä prioriteetti on 10. Mitä pienempi numero sitä korkeammalla prioriteetti palvelimella on. Tietueita voi olla useampia eri prioriteeteilla, jolloin muut palvelimet toimivat varapalvelimina ensisijaisen vikaantumisen varalta.

Voit tarkistaa verkkotunnuksesi nimipalveluiden ylläpitäjän alla olevalla työkalulla:
https://www.whois.com/whois/
Verkkotunnuksen nimipalvelimet .fi verkkotunnuksissa ovat kirjattu yleensä seuraavasti:

nserver…………: ns1.esimerkki.fi [OK]

nserver…………: ns2.esimerkki.fi [OK]

 

Alla olevassa taulukossa on vielä lyhyesti kerrottu yleisimpien tietueiden tarkoituksista sekä rajoituksista:

 

Tietuetyyppi Tarkoitus Rajoitukset
A Verkkotunnus tai aliverkkotunnus ohjataan IPv4-osoitteeseen, esim. 94.199.60.207. Tietuetta käytetään websivujen liikenteen ohjaamiseen. Ei voi osoittaa nimeen tai IPv6-osoitteeseen, vaan on ohjattava aina IPv4-osoitteeseen, muotoa xxx.xxx.xxx.xxx
CNAME Verkkotunnus tai aliverkkotunnus ohjataan toiseen nimeen, esimerkiksi www.neutech.fi tai mail8.neutech.fi. Tietueella voidaan ohjata esimerkiksi websivujen liikennettä. Ei voi osoittaa muuhun kuin kirjaimista koostuvaan osoitteeseen, kuten www.neutech.fi tai mail8.neutech.fi.
MX Verkkotunnuksen sähköpostit ohjataan MX-tietueella sähköpostipalvelimelle. Osoitettava aina kirjaimista muodostuvaan osoitteeseen, kuten mail8.neutech.fi.
TXT TXT-tietuetta käytetään usein vahvistamiseen tai valtuuttamiseen, kuten omistajuusvahvistukseen. TXT-tietueen arvo syötetään yleensä nimipalveluiden hallinnan tekstikenttään eikä host/osoitekenttään.
SRV SRV-tietuetta käytetään palveluiden määrittämiseen. Usein SRV-tietueelle pitää määritellä myös portti-, paino- ja prioriteetti tietoja. SRV-tietue on myös osoitettava kirjaimista koostuvaan palvelimen nimeen, kuten autodiscover.neutech.fi.

 

Mikäli verkkotunnuksesi nimipalvelut ovat Neutechilla, voit hallita nimipalvelutietueita asiakassivujemme hallintapaneelissa. Tähän löydät tarkemmat ohjeistukset osoitteesta https://www.neutech.fi/qa/

Hyvästä yhteistyöstä syntyy tekemisen meininki

Tänään blogissamme on vieraileva tähti, nimittäin Jani Köykkä Suomen Kipu ry:stä. Hän vastaa yhdistyksen verkkoasioista sekä tiedotuksesta, joka on yhteistyökumppanimme niin kehityksessä kuin muutenkin. Köykkä kertoo nyt omin sanoin taipaleestansa Neutechin matkassa.

 

”Meillä Suomen Kipu ry:ssä ovat käytössä Neutechin webhotelli, sähköpostipalvelu nMail Pro sekä ownCloudin pilvipalvelu. Sähköpostitilejäkin on tällä hetkellä jo lähemmäs sata, joten toimiva sähköpostipalvelu on ehdoton. Niiden hallinta ja ylläpito tuovat omat haasteensa arkipäiväämme.

Kun itse tulin mukaan yhdistyksen toimintaan, oli hienoa tarttua toimeen tutussa ympäristössä tutun yhteistyökumppanin kanssa, sillä Neutech oli tuttu monista aikaisemmista projekteista jo parinkymmenen vuoden ajalta. Nettisivujen ja sovelluskehityksen parissa työskennellessäni tuli nähtyä monenlaisia palveluntarjoajia. Niitä on tullut ja mennyt, mutta Neutech on pysynyt. Uskon kotimaisuuden, luotettavuuden ja palvelun olevan se vahvin valtti. Monissa ulkomaisissa palveluissa tuli todettua usein toistuvat palvelinkatkot. Neutechin palveluissa tällaisia ei ole havaittu miesmuistiin ja jos onkin, niin niistä on ilmoitettu etukäteen ja ne on ajoitettu viikonloppuihin.

Pilvipalveluita Suomen Kipu ry:ssä käyttävät useat erilaisissa toimissa olevat vapaaehtoistyöntekijät. Eniten ownCloudia tarvitsevat Kipupuomi-lehden toimituskunta, sekä hallituksen väki, mutta myös aluevastaavat löytävät pilvestä tarvitsemansa materiaalit. ownCloudin käyttöä on tuotu yhdistykseen pikkuhiljaa kokemusten kautta ja välillä onkin kompasteltu asian kanssa. Alkuun pääsyssä auttoi Neutechin pitämä koulutus ja palautekeskustelu, jossa opimme molemmat toisistamme. Neutechin kehitystyössä mukana oleminen onkin Kipulaisille hieno tapa päästä mukaan uusiin asioihin heti niiden käyttöönottovaiheessa ja vaikuttaa palvelun kehityksen suuntaan.

Tärkeimmille toimijoillemme ja niille jotka eniten ownCloudia käyttävät, on luotu myös omat pilvensä, mutta myös tilapäinen jakaminen onnistuu näppärästi salasanalla tai julkisesti. Yksi hienoista ominaisuuksista ownCloudissa on jakolinkin ajastettu vanhenemistoiminto. Näin lyhytaikaiseksi tarkoitettu informaatio katoaa omia aikojaan eikä asiasta tarvitse enää välittää jakamisen jälkeen.”

 

Terveiset Barcelonasta

Aurinkoista huomenta Barcelonasta,

Täällä aurinko paistaa ja lämpötila on kohonnut jo melkein kahteenkymmeneen, vaikka kello on vasta 11. Ihmiset ovat lähteneet työmatkoilleen klo 9 maissa, samalla kun ovat napanneet tuoreen patongin ja kahvin mukaan alakerran leipomosta.

Jotkut ovatkin saattaneet huomata, että tänä keväänä Neutechin ”sivukonttori” on sijainnut Barcelonassa. Kevään aikana meistä muutamat ovat käyneet lomailemassa ja tekemässä töitä täällä etelässä aurinkoisissa maisemissa ja voimme kyllä yhteen ääneen todeta, että ai vitsi kuinka se aurinko vaan saa ihmeitä aikaan. Pimeän talven jälkeen aina tajuaa, kuinka paljon elinvoimaa ja energiaa auringosta saakaan. Haluaisimme nyt jakaa hieman ajatuksiamme tästä etätyöskentelyn mahdollisuudesta ulkomailla ja miten se on vaikuttanut positiivisesti kevääseemme.

Vuokrasimme Barcelonasta asunnon kevään ajaksi etätyöskentelyä ajatellen. Tietenkin samalla se oli mahdollisuus lomailuun, mikäli työntekijä itse niin haluaisi. Asunto valittiin mieluiselta alueelta ja se sisälsi kaikki tarvittavat mukavuudet, kuten WiFin ja pesukoneen. Tammikuussa meistä ensimmäiset täällä vierailivat ja sää oli jo tuolloin ihanan keväinen sekä aurinkoinen. Etelän ilmasto olikin tärkein syy asunnon vuokraamiseen juuri Barcelonasta, sillä aurinkohoito tekee ihmeitä niin sielulle kuin kehollekin. Tämähän on samalla osa työhyvinvointiamme ja antaa energiaa työhömme niin nyt kuin myöhemmin keväällä Suomessa. Työskentely Barcelonasta käsin onkin sujunut hyvin ja lomailu tietysti vielä paremmin. Heh. Wifi on ajoittain ollut heikko, mikä on jarruttanut tietokoneella naputtamista, mutta koska puhelimesta saa helposti muodostettua yhteyspisteen niin homma on rullannut. Asiakkaita ei tietenkään pääse tapaamaan henkilökohtaisesti Espanjasta käsin, mutta tarpeen tullen on Skype ajanut asian paremmin kuin hyvin.

Täällä työskentely ja eläminen edes hetken verran on saanut ajatukset irti arjen muista rutiineista, vaikka töitä onkin tehty. Barcelonan ainutlaatuinen kulttuuri ja henki, espanjalaiset ruuat, aurinkoiset päivät, pimeät illat ja paikallisten kovaäänisyys ovat tehneet matkastamme erinomaisen. Tällaisen kokemuksen jälkeen onkin mukava palata kotiin ja niin arkirutiineihin, mistä niin kovasti tarvitsi taukoa.

Etätyöskentely Barcelonasta ei siis ole ollut yhtään hullumpi juttu. Työmotivaatio on kasvanut ropisten ja nyt jaksaa taas painaa seuraavankin syksyn ja ehkä talvenkin. Kiitokset tämän idean keksijälle, toimitusjohtajallemme.

Uusi vuosi ja uudet salasanat!

Uusi vuosi ja uudet kujeet. Eikös se niin aina mene? Tänä vuonna sanomme kuitenkin, että uusi vuosi ja uudet salasanat! Vuoden 2017 aloitukseksi haluamme siis kertoa hieman salasanoista, niiden tärkeydestä ja helpommasta käytöstä.

Koska joudumme arjessa käsittelemään monia eri ohjelmia ja sivustoja, tarkoittaa se myös monia salasanoja ja niiden muistamista. Sorrumme helposti käyttämään samoja salasanoja vuodesta toiseen tai vaihtoehtoisesti keksimme yhden salasanan, jota käytämme kaikissa eri ohjelmissa. Ei niin hyvä. Salasanan uusiminen tuntuu usein vaivalloiselta, sillä tiedämme jo niitä vaihtaessa, että uudet tulevat unohtumaan. Tähänkin löytyy onneksi lääke teknologiasta!

Ohjelmat kuten LastPass tai KeePass ovat salasanojen hallintaohjelmia, jotka mahdollistavat monimutkaisten ja turvalliset salasanojen luonnin ilman muistamisvaikeuksia. Näissä hallintaohjelmissa sinun tulee muistaa vain yksi salasana ohjelmaan, kun taas hallintaohjelma luo monimutkaisia salasanoja itse sivuille joita käytät. Salasanojen hallintaohjelmat siis nopeuttavat uusien salasanojen luontia, nopeuttavat kirjautumista sivuille ja minimoivat salasananvuodon mahdollisuutta. Salasanojen siirto tietokoneesta toiseen on myös paljon helpompaa, sillä selaimeen tallennetut salasanat eivät siirry tietokonetta vaihtaessa. Hallintaohjelmat eivät myöskään unohtele salasanoja, kuten meillä ihmisillä on klassisesti tapana.

Uusi vuosi on siis loistava ajankohta myös uusille salasanoille ja suosittelemme lämpimästi salasanojen hallintaohjelmien kuten LastPassin tai KeePassin käyttöä. Alta löydät vielä ohjeet KeePass hallintaohjelman hankintaan.

 

1.Lataa Keepass osoitteesta: http://keepass.info/download.html

2.Valitse Professional Edition, sillä siinä on enemmän ominaisuuksia kuin Classic Edition:ssa. Molemmat versiot ovat ilmaisia.

 

Uusi vuosi ja uusi ilme!

Hyvää uutta vuotta kaikille! Tammikuu on varmasti itse kullakin alkanut aika ryminällä ja vuoden 2017 suuret suunnitelmat pyörivät ajatuksissa tai on jo kirjoitettuna kalenteriin. Meillä tämä vuosi alkoi melkoisella mullistuksella, nimittäin kotisivujen ja yritysilmeen täydellisellä uudistumisella. Kotisivuprojekti kesti koko syksyn, mutta lopussa kiitos seisoo ja nyt katsomme innoissamme uusia raikkaita kotisivujamme. Yes!

Vanhat kotisivut palvelivat meitä vuosia, mutta niiden ilme ja sisältö oli kuin insinöörin tekemää. Jo pidempään meistä oli tuntunut, että olisi aika tehdä kotisivuille kunnon remontti ja kesällä 2016 projekti ottikin tuulta purjeisiin. Aloimme neuvotella hyvän yhteistyökumppanimme Exoven kanssa mahdollisista vaihtoehdoista ja kustannuksista kotisivujen uudistamiseen, ja pääsimmekin nopeasti yhteisymmärrykseen mitä olisi tehtävä. Vanhat kotisivut oli toteutettu Drupal-ympäristöön, jonka vuoksi ne olivat hyvin vaikeasti muokattavat ja tönköt. Päätimme toteuttaa nämä uudet kotisivut WordPress-ympäristöön, jotta saisimme joustavamman muokkausalustan sekä modernin ilmeen.

Aloitimme projektin elokuussa 2016 työpajamallilla, joka tarkoitti tiivistä yhteistyötä meidän ja Exoven välillä koko projektin ajan. Osallistuimme aktiivisesti kotisivujen suunnitteluun Exoven johdolla, joka olikin todella hyödyllistä liiketoiminnankin kannalta, kun jouduimme analysoimaan tarkemmin yrityksemme ydintoimintaa, ääntämme asiakkaille, kotisivujemme tarkoitusta, palvelupolkuja, asiakkaiden tarpeita yms. Syksyn ja ahkeran suunnittelun myötä innostuimme samalla uudistamaan koko yritysilmeen. Ajattelimme, että nyt kun kerran uudistutaan, niin uudistutaan kunnolla. Niinpä meille suunniteltiinkin uusi logo ja värimaailma, jonka lopputuloksesta olemme myöskin hyvin iloisia.

Uudet kotisivut julkaistiin 17.1.2017. Sivujen visuaalisuus miellyttää niin meitä kuin toivottavasti teitäkin, ja ilme on nyt paljon modernimpi ja tulevaisuuteen suuntaavampi, kuin se ”vanha Neutech”. Tietysti uusien sivujen kanssa ilmenee pieniä ongelmia ja muokkaustarpeita, mutta se kuuluu asiaan. Otammekin mielellämme vastaan kaikenlaista palautetta uusista kotisivuista, jotta voimme kehittyä vieläkin paremmiksi juuri teitä varten.

Vuosi on vasta lähtökuopissaan, mutta olemme saavuttaneet jo paljon tänä vuonna. Uusi vuosi ja uusi ilme on todellakin meidän mieleemme, joten bring it on vuosi 2017!

Fiiliksiä Mindtrekistä

Mukavaa maanantaita ja alkavaa viikkoa kaikille!

Vierailimme muutama viikko sitten ensimmäistä kertaa kansainvälisessä teknologiakonferensissa Mindtrekissä Tampereella. Olimme tutustuneet tapahtuman sisältöön melko hyvin jo etukäteen, mutta silti emme oikein tienneet minkälaista tapahtumaa odottaa. Mindtrek oli nimenä meille todella uusi, vaikka tapahtuma on pyörinyt jo iät ja ajat. Olemme kulkeneet monet messut ja seminaarit läpi viimeisten vuosien aikana, mutta jotenkin Mindtrek vaikutti erilaiselta näihin perinteisiin tapahtumiin verrattuna. Sitä se sitten olikin ja oikein positiivisessa mielessä!

Mindtrek oli jaettu pienempiin tapahtumiin, jotka keskittyivät jokainen hieman eri teknologian kehityssuuntiin. Tapahtumien teemoja olivat muun muassa Smart City, Open Souce ja IoT. Lisäksi tapahtumassa nähtiin mielenkiintoisia puhujia ympäri maailman. Koko tapahtuma alkoi maailman ensimmäisen kyborgin Neil Harbissonin puheella, joten sali oli tupaten täynnä aikaisesta maanantaista huolimatta. Harbisson on täysin värisokea ja hänelle on asennettu antenni päähän aistimaan värejä ääninä. Värejä ääninä? Kyllä vain. Siellä me maanantaina aamusta kuuntelimme miltä eri värit kuulostavat Harbissonin antennilla. Olihan se erikoista kuunnella miltä kuulostaa pinkkiin lenkinkiin pukeutunut nainen ai tummaan pukuun pukeutunut mies. Teknologian hyödyntäminen ihmisen aisteja parantamaan ei kuitenkaan ole tämän hetken ainut kuuma puheenaihe. Teknologiaa käytetään yhä enemmän yllättävilläkin aloilla, kuten maatalouden digitalisoimiseen sekä kaupunkien kehittämiseen. Juuri Tampere onki yksi Suomen johtavia teknologiakaupunkeja ja on hienoa huomata, kuinka kaupunki yliopistokoulutuksesta alkaen panostaa täysillä IT-osaamiseen.

Kaiken kaikkiaan Mindtrek oli hyvin opettavainen ja lämminhenkinen tapahtuma. Kukaan ei yrittänyt kaupitella omia palveluitaan, vaan kaikki keskittyivät yhdessä inspiroitumaan ja oppimaan jotain uutta. Fiilikset Mindtrekistä voikin koota yhteen lauseeseen: nähdään ehdottomasti taas ensi vuonna Mindtrek!

Neutech mukana COSSin toiminnassa

Ihanaa tiistaita kaikille!

Viime viikolla ilmestyi COSSin blogissa esittely varsin tutusta yrityksestä nimittäin meistä. Liityimme COSSin jäseniksi varhain tänä vuonna, sillä halusimme mukaan vaikuttamaan asioihin, jotka ovat lähellä sydäntämme. Teille, jotka ette vielä tiedä COSSista, haluammekin kertoa lyhyesti mistä heidän toiminnassaan oikein on kyse.

COSS RY on yhdistys, joka toimii avoimen lähdekoodin, avoimen datan, avoimien rajapintojen ja avoimien standardien edistämiseksi. COSS ei tavoittele voittoa vaan sen tarkoituksena on auttaa jäseniään luomaan menestystä avoimia ratkaisuja hyödyntäen. COSSin toimiin kuuluu esimerkiksi julkishallinnon tukeminen tietojärjestelmien avoimuutta edistävissä pyrkimyksissä, sekä koulutusten ja konsultoinnin tarjoaminen avoimiin tietojärjestelmiin liittyen. Lisäksi COSS on mukana erilaisissa projekteissa ja tapahtumissa. COSS toimii esimerkiksi kansainvälisen teknologia konferenssin Mindtrekin pääjärjestänä, jonne mekin olemme menossa vierailemaan ensi kuussa. Mindtrek on meille uusi tuttavuus ja vaikuttaa sen verran mielenkiintoiselta, että haluamme kutsua teidätkin sinne!

Mindtrek 2016 järjestetään Tampereella lokakuussa ja kyseessä on 3 päiväinen konferenssi. Tapahtuma keskittyy käsittelemään teknologiaa, innovaatioita sekä tulevaisuutta. Mukana ovat niin yritykset, julkisen sektorin toimijat, yhdistykset kuin opiskelijatkin. Luonteeltaan tapahtuma vaikuttaa nuorekkaalta, inspiroivalta ja hieman erilaiselta verrattuna muihin ”IT-nörttien kokoontumisiin”, mutta nämä mielikuvat saavat vahvistuksen vasta kun pääsemme ensimmäistä kertaa mukaan tapahtumaan. Tutustu tapahtumaan tarkemmin osoitteessa http://www.mindtrek.org/2016/ ja ilmoittaudu sinäkin mukaan.

Toivottavasti näemme siis paljon tuttuja Tampereella lokakuussa. Ihanaa viikkoa kaikille! 🙂

Ja niin, COSSin jäsenesittelymme löytyy osoitteessa https://coss.fi/blogi/neutech-oy-tarjonnut-it-alan-palvelujaan-jo-20-vuotta/.