01.12.2016 voimaan astuneet yleiset sopimusehdot korvaavat vanhat 04/2010 sopimusehdot. Uudet sopimusehdot ovat haettavissa PDF-muodossa:

Sopimusehdot v5.01 (12/2016)

Vanhat 01.04.2010 voimaan astuneet yleiset sopimusehdot PDF-muodossa:

Sopimusehdot 04/2010

Vanhat 01.02.2008 voimaan astuneet yleiset sopimusehdot PDF-muodossa:

Sopimusehdot 02/2008