DNS eli Domain Name System

Usealle asiakkaalle on saattanut tulla webhotellin käytössä vastaan termit DNS, DNS-tietue tai DNS-muutos. Joillekin termit saattavat olla tuttuja kuin omat taskut, toisille puolestaan termit saattavat olla täysin tuntemattomia. Merkkijono ”@    A   3600    94.199.60.207” saattaa näyttää todella monimutkaiselta ja käsittämättömältä. Mistä oikein on kyse?

Loppujen lopuksi kyse ei ole mistään erityisen monimutkaisesta asiasta. DNS on lyhenne sanoista Domain Name System, tuttavallisemmin nimipalvelut. Tällä tarkoitetaan verkossa, usein julkisessa internetissä, toimivaa palvelua, jolla saadaan ohjattua verkkotunnus esimerkiksi neutech.fi johonkin tiettyyn IP-osoitteeseen. Verkkotunnus voidaan tarvittaessa myös ohjata toiseen verkkotunnukseen tai palvelimen nimeen. Mikäli nimipalveluita ei olisi, nettisivulle ei pystyisi siirtymään kirjoittamalla selaimen osoitekenttään www.neutech.fi, vaan selaimen osoitekenttään pitäisi kirjoittaa esimerkiksi 94.199.56.10 tai jopa 94.199.56.10:80. Nimipalvelut siis helpottavat internetissä liikkumista ja sähköpostien käyttöä, sillä kirjaimista ja muista merkkijonoista muodostuva sana tai sanayhdistelmä on helpommin muistettavissa kuin pitkä numerosarja. Nimipalvelut toimivat siten, että verkkotunnuksen nimipalveluhallinnassa on olemassa lista sääntöjä, eli DNS-tietueita, joilla voidaan määritellä, miten verkkotunnukseen kohdistuva kotisivu- tai sähköpostiliikenne ohjataan eteenpäin.

DNS-tietueiden rakenne on yleensä neliosainen. Ensimmäinen osa eli nimi kertoo sen, minkä alidomain/aliverkkotunnus halutaan ohjata. Seuraava osa eli tyyppi kertoo sen, minkälaista liikennettä halutaan ohjata. Kolmas osa eli TTL kertoo sekunneissa sen, kuinka usein tietuetta haetaan nimipalveluista. Viimeinen osa eli host/osoite kertoo sen, mihin aliverkkotunnus halutaan ohjata. Alla muutama esimerkki tietueista, joissa verkkotunnuksena toimii hypoteettisesti esimerkki.fi:

 

www   A   3600   94.199.60.207
@   A   3600   94.199.60.207
kauppa   A   3600   94.199.60.207

Kyseinen tietue ohjaa www.esimerkki.fi nimen IP-osoitteeseen 94.199.60.207. Kyselyä haetaan tässä tapauksessa nimipalveluista tunnin välein. @-nimi tarkoittaa pelkkää verkkotunnusta, eli tässä tapauksessa esimerkki.fi. Kauppa-alidomainilla ohjattava osoite on puolestaan muotoa kauppa.esimerkki.fi. A-tietueita käytetään kotisivuliikenteen ohjaamiseen johonkin tiettyyn IP-osoitteeseen.

 

kauppa   CNAME   3600   www.esimerkkiverkkokauppa.fi

Tässä tapauksessa kauppa.esimerkki.fi alidomain ohjataan osoitteeseen www.esimerkkiverkkokauppa.fi. CNAME-tietueessa ohjauksen voi tehdä ainoastaan johonkin tiettyyn domainiin tai alidomainiin, ei IP-osoitteeseen.

 

@  MX  10  3600  mail.esimerkki.fi

MX-tietuetta käytettään sähköpostin ohjaukseen. Tässä tapauksessa kaikki domainin sähköpostit ohjataan osoitteeseen mail.esimerkki.fi. MX-tietue on viisiosainen. Ero A-tietueeseen ja CNAME-tietueeseen on MX-tietueen kolmas osa, joka kertoo missä järjestyksessä sähköpostipalvelimiin otettaan yhteyttä. Tässä esimerkissä prioriteetti on 10. Mitä pienempi numero sitä korkeammalla prioriteetti palvelimella on. Tietueita voi olla useampia eri prioriteeteilla, jolloin muut palvelimet toimivat varapalvelimina ensisijaisen vikaantumisen varalta.

Voit tarkistaa verkkotunnuksesi nimipalveluiden ylläpitäjän alla olevalla työkalulla:
https://www.whois.com/whois/
Verkkotunnuksen nimipalvelimet .fi verkkotunnuksissa ovat kirjattu yleensä seuraavasti:

nserver…………: ns1.esimerkki.fi [OK]

nserver…………: ns2.esimerkki.fi [OK]

 

Alla olevassa taulukossa on vielä lyhyesti kerrottu yleisimpien tietueiden tarkoituksista sekä rajoituksista:

 

Tietuetyyppi Tarkoitus Rajoitukset
A Verkkotunnus tai aliverkkotunnus ohjataan IPv4-osoitteeseen, esim. 94.199.60.207. Tietuetta käytetään websivujen liikenteen ohjaamiseen. Ei voi osoittaa nimeen tai IPv6-osoitteeseen, vaan on ohjattava aina IPv4-osoitteeseen, muotoa xxx.xxx.xxx.xxx
CNAME Verkkotunnus tai aliverkkotunnus ohjataan toiseen nimeen, esimerkiksi www.neutech.fi tai mail8.neutech.fi. Tietueella voidaan ohjata esimerkiksi websivujen liikennettä. Ei voi osoittaa muuhun kuin kirjaimista koostuvaan osoitteeseen, kuten www.neutech.fi tai mail8.neutech.fi.
MX Verkkotunnuksen sähköpostit ohjataan MX-tietueella sähköpostipalvelimelle. Osoitettava aina kirjaimista muodostuvaan osoitteeseen, kuten mail8.neutech.fi.
TXT TXT-tietuetta käytetään usein vahvistamiseen tai valtuuttamiseen, kuten omistajuusvahvistukseen. TXT-tietueen arvo syötetään yleensä nimipalveluiden hallinnan tekstikenttään eikä host/osoitekenttään.
SRV SRV-tietuetta käytetään palveluiden määrittämiseen. Usein SRV-tietueelle pitää määritellä myös portti-, paino- ja prioriteetti tietoja. SRV-tietue on myös osoitettava kirjaimista koostuvaan palvelimen nimeen, kuten autodiscover.neutech.fi.

 

Mikäli verkkotunnuksesi nimipalvelut ovat Neutechilla, voit hallita nimipalvelutietueita asiakassivujemme hallintapaneelissa. Tähän löydät tarkemmat ohjeistukset osoitteesta https://www.neutech.fi/qa/